e-devlet uygulamaları nelerdir?

e-Devlet Kurumsal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Direktörlüklerinin aktif katkısıyla oluşturulan bir proje takımı önderliğinde yapılan proje başvurusu Brunel Üniversitesi (İngiltere) ve American University of Beirut (Lübnan)’un katılımıyla gerçekleştirilmiştir. AB tarafından projenin kabulüne ilişkin bilgi 13 Temmuz 2008’de yapılmıştır.

Proje ile Türksat A.Ş.’ye Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında görev olarak verilen “Vatandaş Odaklı Hizmet Sunumu Uygulamaları Çerçevesinde e-Hizmetler Kullanıcı Memnuniyet Endeksi” çalışmalarına destek sağlanması hedeflenmektedir.

Proje ile, oluşturulacak “Vatandaş Memnuniyet Endeksi” nin Türkiye koşullarında test edilmesi ve diğer ülkelerde de söz konusu endeksin kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Toplam bütçesi yaklaşık 610.000 Euro olarak sunulan projenin planlanan başlangıç tarihi 1 Ocak 2009 olup, 3 yıl boyunca sürmesi hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği (AB) FP7 Çerçeve Programı, Marie Curie Sanayi-Akademi İşbirliği ve Ortaklığı Programı (IAPP) kapsamında, Sanayi-Akademi arasındaki (sektörler arası) değişimi desteklemek ve kalıcı işbirlikleri sağlamak, sektörler ve ülkeler arasındaki bilgi transferiyle birlikte gelişim sağlamayı hedeflemektedir. Program kapsamında, Sanayi ve Akademi kuruluşları, herhangi bir konu kısıtlaması olmadan araştırma ve teknolojik gelişmeyi hedefleyen projeler sunabilmektedirler. Program çerçevesinde araştırmacıların personel değişimi ve yeni istihdam şekliyle dolaşımı (secondment) sağlanmaktadır. Bu değişim ve dolaşıma bağlı olarak araştırmacıların masrafları ile işbirliği ağı ve çalıştay/konferans masrafları proje süresince finanse edilmektedir.GözlerGözlerGözler

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !